#41 Hon står mitt i ett globalt fönster vidöppet för grön tillväxt!

Var drivs innovation, förnyelse av energisystem och nya arbetsformer? Var utvecklas samarbeten mellan universitet, företag och kommun intensivt? Vart satsas det på företagsamhet i skolan? Vilken arbetsmarknadsregion kommer att ha störst behov de kommande åren av olika typer av kompetenser? Vart är behoven stora av nya transportstråk, kollektivtrafik för inpendling och vart ökar behov av sjukvård och offentlig service?

Det är i norra Sverige tillväxten skenar och mest av allt i Skellefteå! Det är i och omkring Skellefteå det händer.

Hur har det gått till att utvecklingen vänt från att alla regionens resurser satsats runt Umeå där nu allas blickar är mot Skellefteå? Hur tänker man när en ny stad ska formas och byggas? Det som är värdefullt är att kunna bo utanför centrala stan och att forma lokalsamhällen som är attraktiva, välkomnande och klimatsmarta.

Carina Sundbom, Skellefteå, är en engagerad människa som älskar samhällsutveckling. Hon vill vara med, vara delaktiga och driva på för framtiden.

Hon är bl.a ledamot i regionala utvecklingsnämnden i region Västerbotten där hon ska ta beslut om tillväxt och utvecklingssatsningar för hela länet. Hon är även en av de som flyttat sitt arbetskontor till fritidshuset då både tekniken, arbetssätten och acceptansen nu finns för digitala möten.

Du när Carina Sundbom via sociala medier

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App