# 51 Att bo mitt i den gröna omställningen

Majvor Sjölund är en glesbygdsbo sedan snart 40 år då hon bosatte sig i Koler, den lilla byn mitt i det som är på väg att bli norra Europas största vindkraftspark. Majvor drivs av att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka oavsett val av bostadsort. Hon är en av de som varit med och tagit fram modell för fördelning av bygdemedel från vindkraft till de olika byaområdena. Hon är övertygad om att framtidens energibehov måste lösas nu.

Majvor Sjölund bor på skogsgård, har två hästar, två hundar och några höns. Trivs med att vistas i skogen där hon också jobbar en del när tiden räcker till. Har fyra vuxna barn och sju barnbarn som alla betyder väldigt mycket för henne då de skänker kraft och glädje. Majvor är också politiskt engagerad i Piteå med olika uppdrag. Den senaste mandatperioden även ledamot i Region Norrbotten med olika uppdrag. Majvor är ordförande i byns intresseförening.

Du når Majvor via sociala medier eller via Piteå kommun

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App